Velkommen til energirådgiver Kristin Bøgeberg Jonsson og EvoTek

Kristin flyttet fra Oslo til Gjøvik rett før jul og har fått muligheten til å åpne "Mjøskontoret" til EvoTek som ellers har kontor på Lysaker utenfor Oslo. Evotek jobber med energibruk i bygg og tilbyr rådgivningstjenester innenfor energi- og miljøledelse, styring og regulering og tverrfaglig teknisk rådgivning i alle byggets faser- fra idefasen og forprosjekt til byggefasen og driftsfasen.

Vi jobber hovedsakelig med næringsbygg, men etter hvert har vi også tatt på oss oppdrag for større borettslag og leilighetskomplekser.
Som ansatt i EvoTek er jeg takknemlig for å kunne jobbe både overordnet og operativt med bærekraftsrelaterte temaer innen eiendom. Den ene dagen er jeg med på å utforme en kundes bærekraftstrategi rettet mot klimamålene i Paris-avtalen, den andre dagen er jeg i et støyete teknisk rom og tester shunt-ventiler for å få et varmeanlegg til å fungere optimalt.


Bærekraft omfatter mye, mitt og EvoTeks mål er å redusere byggets CO2-avtrykk gjennom driftsoptimalisering og energieffektivisering - uten at dette går på bekostning av inneklima og brukeropplevelse.


Vi er nå på jakt etter nye kunder på Innlandet, så spre gjerne det glade budskap om at EvoTek har kommet til Gjøvik!


Les mer om EvoTek her