NT 6 - Thinking sideways

NT6 er en fysisk og mental «koblingsboks» mellom offentlig sektor, næringsliv og akademia.

Vi er et utviklings- og innovasjonsmiljø der kunnskapsbaserte selskaper innen teknologi og kommunikasjon samarbeider om skape de beste strategiene, produktene og tjenestene.

 

Praktisk: NT6 skal være pådriveren til å tenke praktisk på tvers av fagområder, i nært samarbeid mellom NTNU og andre viktige aktører. 

Innovativt: NT6 skal være et innovativt og stimulerende miljø der vi driver hverandre fremover og evner å tenke innovasjon med utgangspunkt i konkrete problemer.

Kompetanse og deling: Vår tilnærming er å bruke egne ressurser, øke mulighetene gjennom samarbeid med smarte miljøer i vår region. Vi tror på verdien av å dele kunnskap.