Kontakt oss

Ønsker du å jobbe fra NT6, eller har en idé som du gjerne skulle ha luftet, en problemstilling som kunne trenge et  tverrfaglig blikk, eller merker du at virksomheten din burde få en energiinnsprøytning?

Vi har en ambisjon om å skape et aktivt og lærende miljø i skjæringspunktet mellom teknologi, design og kommunikasjon.

NT6 skal ha en åpen og inkluderende kultur – et sted hvor folk trives og som stimulerer til samhandling. Vi ønsker å tenke offensivt og etterstrebe utvikling, og tiltrekke oss leietakere med ambisjoner, og som motiverer de som allerede er der.

Vi tilbyr flere ulike kontorplass-løsninger i et tverrfaglig coworking-miljø bestående av rundt 45 ulike private bedrifter.

Ta gjerne kontakt med oss!

Frode Iversen - tlf. 47029010
Aasne Tveter Fiskum - tlf. 46805650
Epost - info@nt6.no

Du finner oss her