Prosjekter

Noen prosjekter vi har jobbet med eller jobber med, der NT6-nettverket har bidratt på ulike måter:

 

ADORE

Fire firma i NT6 har våren 2018 samarbeidet om et konkurransebidrag for å vinne en robot fra Intek. Etter kunngjøringen om at NT6 vant, har arbeidet med å utvikle en prototyp startet. Idéen er å benytte Inteks MiR AGV for 3D-scanning av et lokale for innhenting av data, og gjennom gjentakelse samle data om endringer som kan rapporteres videre. Et mulig bruksområde er innen byggebransjen hvor man ved å benytte seg av sensorikk kan utvikle roboten til å løse flere oppgaver. Vår tanke er å lage en rigg på toppen av MiR AGV som kan foreta skanningen. MiR settes til å kjøre en fast rute, og samler automatisk inn data. Disse sammenstilles i en rapport, og vil forenkle og automatisere en prosess som per i dag utføres manuelt. For å følge prosjektet, følg NT6 på facebook!

Samarbeidspartnere:

 

 

 


Digitalisering av brannvesenet

Prosjektet skal innhente data fra brannmenn i operativ virksomhet gjennom sensorikk under utrykning og berikelse av HMS-data i debrief, bidra til å sikre livskvaliteten og helsen til de som kan være utsatt for eksponering for helsefare i sitt arbeid.

Samarbeidspartnere:

 


Samarbeid på tvers i VR (VREX)

VREX er et virtuelt møterom der ingeniører og arkitekter helautomatisk kan ta med seg sine 3D CAD eller BIM-data inn og samarbeide med andre som befinner seg hvor som helst i verden. Deltakerne kan se 3D-konstruksjonene som om de er virkelige, samtidig som man ser og hører hverandre, kan diskutere og samarbeide. Plattformen lar deg gjennomføre effektiv global samhandling, uten reisekostnader og uten å kaste bort tid.

 

Samarbeidspartnere:

Mer info

 


GDPR-verktøy for SMB-bedrifter

IOPS har utarbeidet en komplett løsning for GDPR for SMB-bedrifter. Gjennom webinar og tilgang til maler, sjekklister og juridisk kvalitetskontroll får man hjelp til å implementere personvernlovgivning og GDPR. Escio har bistått i prosjektet med sitt kundenettverk og vært døråpner.

Samarbeidspartnere:

  • IOPS (prosjekteier)
  • Advokatfirmaet Kvale
  • Escio

Mer info


Samarbeid om arrangementer i regionen

Gjøvikregionen Utvikling og Total Innovation etablerte i 2018 Bright Days og Bright Bar - et sosialt møtested for faglig påfyll, erfaringsdeling og relasjonsbygging for folk interessert i gründerskap og skaperglede. NT6 har vært vertskap og bidragsyter for Bright Days i mars og Boost Bar i april. I tillegg samarbeider vi på andre arenaer, f.eks ved å ha felles stand på NTNU Alumni-dagene i Oslo.

Samarbeidspartnere:


Måling av digital modenhet (bachelor-oppgave)

Studentgruppa skal vurdere forskning på feltet innen måling av digital modenhet, og utforske muligheter og utfordringer SMB-bedrifter møter. Prosjektet har fokus på utdanningsinstitusjoner og finansnæringen.

Samarbeidspartnere:


System for oversikt over flere Scrum-prosjekter i parallell (bachelor-oppgave)

Studentene har som oppgave å utforske muligheter til å kjøre flere SCRUM-prosjekter i parallell.

Samarbeidspartnere:


Småviltrapportering (bachelor-oppgave)

Utvikle app for småviltjegere for å forenkle rapportering for jegere og digitalisere prosesser som i dag er unødvendig tidkrevende.

Samarbeidspartnere:


Utredning av busstilbud (bachelor-oppgave)

Studentene undersøker ulik markedsandel på tilbringertransport til Gardermoen fra ulike steder, og utreder styrket busstilbud på bussruten Gjøvik – OSL – Oslo. Oppgaven skrives på oppdrag for Nettbuss. Ved å anvende relevant teori og et bredt datagrunnlag, er studentene i ferd med å analyse seg fram til et rutetilbud som henter flere passasjerer til samme ressursbruk, eventuelt legger opp til en økning i tilbudet mellom Gjøvik og Gardermoen.

Samarbeidspartnere:


High-end Virtual Reality på mobil (master-oppgave)

Sammen med 2 Masterstudenter ved NTNU utvikler Vixel en løsning for å delta i Virtual Reality uten virtual reality utstyr. Dette gjøres ved å kombinere video-strømningstjenester med interaktive WebGL overlays for toveis stemmekommunikasjon og interaksjon.

Samarbeidspartnere:


Digital Tvilling (bachelor-oppgave)

Studentene skal utvikle en løsning for å lage en digital kopi av et fysisk fabrikklokale, ved hjelp av 3d-scannere og droner. Med en digitalisert modell av fabrikken, skal det gjøres mulig å plassere ut "virtuelle" roboter og maskiner og koble disse til kontrollsystemene. På denne måten vil man kunne se digitalt hva som skjer i den virkelige verden.

Bruksområder: Opplæring, planlegging av nye produksjonsprosesser og samarbeid

Resultat: Prosessene som trengs er kartlagt og testet, og er klart for å testes sammen med NTNU på et pilotprosjekt.

Samarbeidspartnere:


"Tenke på tvers" og NTNU

Næringslivet i Innlandet svarer på NTNU sin utfordring om å komme på banen for å bruke ressursene i NTNU-systemet, lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Etablering av bedriftsnettverket NT6 for å fremme innovasjon på tvers av fag og selskaper, deling av kunnskap som kommer alle i nettverket til gode.

Samarbeidspartnere: