Tjenester

Hos oss er det bedrifter som jobber med design og utvikling av tjenester og produkter. Med rådgivning og teknologi. Med økonomi, finans, juss, HR og rekruttering. Med utvikling av folk og med omstillingsprosesser. Med det grønne skiftet og det å påvirke til endring. Altså løser vi behov bedrifter og mennesker har, i mange tilfeller gjennom bruk av teknologi. 

Nedenfor er noen eksempler på hva selskapene på NT6 driver med

Kommunikasjon

Markedsføring  

Innholdsproduksjon

PR og kommunikasjonsrådgiving

Myndighetskontakt

Film og foto

Medierådgivning

Konseptutvikling

Annonsering

Sosiale medier

Events

Mennesker

Prosjektledelse

Relasjonsledelse og endringsledelse

Rådgivning

Kulturbygging og kommunikasjon

Salgsstøtte

Brukeropplevelse

Ledelsesveiledning

Oppstartsveiledning

Utvikling

Forretningsutvikling

"Trygg oppstart"

Markedsanalyser og strategi

Ruteplanlegging og optimalisering av rutenett

Business Intelligence

Regnskapstjenester

Økonomisk rådgivning

Undervisning

Teknologi

Maskinvare

IT-drift

Nettverk og IT-infrastruktur

Programvare (hyllevare og skreddersøm)

Nettsider og web-utvikling

Nettbutikker

Betalingsløsninger

xR-løsninger

VR og AR

App-utvikling

Design

Visuell identitet

Merkevarebygging

Grafisk design

Tjenestedesign

Brukeropplevelse

Animasjon

Illustrasjon