Tjenester

Vi jobber med design og utvikling av tjenester og produkter for folk. Altså, vi løser behov mennesker har, i mange tilfeller gjennom bruk av teknologi. Nedenfor er noen eksempler på hva selskapene på NT6 driver med. 

Kommunikasjon
 • Markedsføring  
 • Innholdsproduksjon
 • PR og kommunikasjonsrådgiving
 • Myndighetskontakt
 • Film og foto
 • Medierådgivning
 • Konseptutvikling
 • Annonsering
 • Sosiale medier
Mennesker
 • Prosjektledelse
 • Relasjonsledelse og endringsledelse
 • Rådgivning
 • Kulturbygging og kommunikasjon
 • Salgsstøtte
 • Brukeropplevelse
 • Ledelsesveiledning
 • Oppstartsveiledning
Teknologi
 • Maskinvare
 • IT-drift
 • Nettverk og IT-infrastruktur
 • Programvare (hyllevare og skreddersøm)
 • Nettsider og web-utvikling
 • Nettbutikker
 • Betalingsløsninger
 • xR-løsninger
 • VR og AR
 • App-utvikling
Utvikling
 • Forretningsutvikling
 • "Trygg oppstart"
 • Markedsanalyser og strategi
 • Ruteplanlegging og optimalisering av rutenett
 • Business Intelligence
 • Regnskapstjenester
 • Økonomisk rådgivning
Design
 • Visuell identitet
 • Merkevarebygging
 • Grafisk design
 • Tjenestedesign
 • Brukeropplevelse