Velkommen til Cloudberries og Marius Jensen

Marius jobber som IT-konsulent i Cloudberries. Han er for tiden innleid hos Skatteetaten, og jobber hovedsakelig med datavarehus og rapporteringsløsninger.

Cloudberries ble startet for ca 3,5 år siden. Selskapet har i dag omtrent 90 seniorkonsulenter, med i gjennomsnitt 10 års erfaring fra IT-relaterte oppgaver. Selskapet har spisskompetanse innen et bredt spektrum av områder, som:

  • Business intelligence
  • Dataanalyse
  • Prosjekt- og testledelse
  • Arkitektur
  • Systemutvikling
  • Endrings- og digitaliseringsprosesser.


Cloudberries har kontorer i Oslo, og de fleste konsulentoppdragene i Oslo-området. Det er også etablert en egen avdeling i Buskerud/Vestfold-regionen. Nå også representert i Mjøsregionen og ønsker gjerne nye kunder her!

Besøk nettsiden her.