Foto: Sarah Victoria Berg

Prominente gjester på besøk hos NT6

Prominente gjester på besøk fra NHO Innlandet, Gjøvik kommune, Innlandet fylkeskommune, NTNU i Gjøvik, Fagskolen Innlandet og Gjøvikregionen Utvikling.

Tema var offensiv næringsutvikling for bedriftsetableringer og arbeidsplassvekst. Vi fortalte om vårt "kontorfellesskap med mening», et miljø med en struktur for kommersiell samhandling og utvikling mellom leietakerne.