Fra venstre: Steffen Hellum, Frode Iversen, Johannes Berger, Rune Vandli og Espen Martinsen

NT6 utvider både lokalene og på eiersiden

Det tverrfaglige coworking-miljøet NT6 utvider sine lokaler og blir fra høsten leietakere i Storgata 9 på Gjøvik. Bygården er eid av Steffen Hellum og Johannes Berger som også går inn på eiersiden hos sine nye leietakere.

NT6 har i det gamle Vinmonopolet og Skofabrikken i Nedre Torvgate 6 vokst til å bli et kompetansemiljø med mer enn 25 bedrifter tilknyttet, primært innen teknologi, kommunikasjon og ulike konsulent- og rådgivningstjenester mot næringslivet. Målet er å skape et aktivt og lærende miljø, på tvers av bransjer, gjennom en utvidet delingskultur.

- Organiseringen av næringslivet er i endring. Digitale møter har blitt standard, men på samme tid har mange fått en vekker for hvor viktig det fysiske møtet og samhandling er. Dette underbygger behovet for gode coworking-løsninger som kan tilby alle fasiliteter for den moderne arbeidsplassen, forteller Frode Iversen daglig leder ved NT6.

Ønsker flere velkommen

Slagordet og arbeidsmetoden «thinking sideways» har fungert så bra at flere av bedriftene trenger mer plass. Når NT6 fra høsten utvider har de plass til flere leietakere, enten de trenger lokaler eller ønsker å trekke veksler på og bidra til miljøet.

- De fleste leietakerne er bedrifter som holder til i våre lokaler. I tillegg har vi bedrifter som ønsker å ha «en fot innafor» fordi de ønsker å være en den del av fagmiljøet her og linken opp mot NTNU og Fagskolen. Fra høsten av vil vi ha plass til flere, uansett hvilken tilknytning de vil ha til oss. Vi skal nå bruke sommeren godt for å utvikle strategien og konseptet NT6, sier Iversen.

Investorer går inn i NT6
Eierne av lokalene i Storgata 9 skal ikke bare leie ut til NT6. Steffen Hellum og Jossa Berger blir også med på eiersida, gjennom sine selskaper Spirus AS og Johs Olsen Eiendom AS. Steffen Hellum blir ny styrelder i NT6.

Vi overbevist om at skreddersydde coworking-miljøer vil bli enda viktigere for å møtes, skape noe sammen, være kreative og lære av hverandre. Miljøet rundt NT6 har lagt grunnlaget for en spennende reise som vi vil være med på og videreutvikle, sier Steffen Hellum.

Ønske om å løfte Gjøvik Sentrum
- Vi ønsker å løfte Gjøvik sentrum, utvikle bynære arbeidsplasser og kanskje skape noe som er litt unikt. Vi ligger midt i smørøyet mellom industri, utdanning, forskning og næringsliv i Innlandet. NT6 er strategisk plassert i denne aksen, med konsept, arealer og plass til de som vil etablere seg. Vi ønsker å tilby folk en plass hvor de kan gjøre mer enn å parkere laptopen sin, sier Johannes Berger.

Oppussing av Storgata 9 er allerede i gang og nye 650 kvadratmeter med topp moderne coworking-lokaler skal stå klare til høsten, og hvor det i tillegg jobbes med et par spennende pilotprosjekt tilpasset næringslivet.

- Denne høsten skal vi ut av hjemmekontoret. Nå bør store og små bedrifter som ønsker å koble seg på miljøet ta kontakt før det er fullt igjen, avslutter en optimistisk daglig leder.